Sluiten

Vraag offerte aan

Bel mij terug

 • Deskundig advies
 • Betrouwbare kwaliteit
 • Duurzame productie
 • Vakkundige montage

Privacy statement

Porta Deuren

 1. Definities

  1. In dit privacy statement worden de volgende definities gebruikt:

   1. Porta Deuren: de gebruiker van dit privacy statement: Porta Deuren gevestigd aan de Vlierberg 16B te Eemnes, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 64519163;

   2. klant: de natuurlijke persoon die gegevens, bijvoorbeeld via de website, aan Porta Deuren heeft verstrekt dan wel die een overeenkomst met Porta Deuren is aangegaan;

   3. overeenkomst: de overeenkomst tussen Porta Deuren en de klant;

   4. website: de website www.portadeuren.nl die door Porta Deuren wordt beheerd en waar de klant deuren bij Porta Deuren kan bestellen.

 1. Gegevens

  1. Voor Porta Deuren is een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Ten aanzien van de verwerking van gegevens handelt Porta Deuren volgens de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Wet bescherming persoonsgegevens.

 1. Doeleinden van de verwerking

  1. Porta Deuren verzamelt o.a. de volgende persoonsgegevens van de klant: naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer.

  2. Porta Deuren verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

   1. het in behandeling nemen van een vraag of offerteaanvraag van de klant;

   2. het uitvoeren van de overeenkomst, waaronder het leveren van de bestelling op het door de klant opgegeven adres;

   3. het onderhouden van een klantrelatie met de klant;

   4. om contact met de klant op te kunnen nemen i.v.m. de uitvoering van de overeenkomst;

   5. het sturen van een (digitale) factuur naar de klant.

 1. Verstrekken van persoonsgegevens aan derden

  1. Porta Deuren zal de persoonsgegevens van de klant niet aan derden verstrekken, tenzij een van de in artikel 4.2 genoemde uitzonderingen van toepassing is.

  2. Het is Porta Deuren toegestaan de persoonsgegevens van de klant aan een derde te verstrekken:

   1. indien de klant daarvoor uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven;

   2. in het kader van een wettelijk voorschrift of gerechtelijke procedure;

   3. ter bescherming van de rechten of het eigendom van Porta Deuren;

   4. ter voorkoming van een misdrijf of ter bescherming van de staatsveiligheid;

   5. bij verdenking van fraude of andere illegale activiteiten;

   6. het noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en/of voor het leveren van de bestelling.

  3. Porta Deuren kan ook andere bedrijven inzetten om delen van de overeenkomst uit te voeren, zoals een transportbedrijf. Deze ingeschakelde bedrijven hebben toegang tot bepaalde gegevens van de klant nodig om hun taken uit te voeren, zoals het bezorgen van de bestelling op het adres van de klant. Porta Deuren verplicht deze derden vertrouwelijk om te gaan met de persoonsgegevens van de klant.

 1. Beveiligingsmaatregelen

  1. Om inzage van persoonsgegevens van de klant door onbevoegden te voorkomen, heeft Porta Deuren verschillende beveiligingsmaatregelen getroffen, waaronder maatregelen tegen ongeoorloofde toegang, gebruik, wijziging, onrechtmatige en onbedoelde vernietiging en onbedoeld verlies van persoonsgegevens.

  2. Gegevens die via de website aan Porta Deuren worden verstrekt, worden middels een beveiligde webomgeving opgeslagen.

 1. Toegang tot en corrigeren en verwijderen van gegevens

  1. Op verzoek verleent Porta Deuren aan de klant toegang tot alle informatie die Porta Deuren van hem bijhoudt. Verder biedt Porta Deuren de klant de mogelijkheid om eventueel onjuiste gegevens die Porta Deuren van hem bijhoudt, te laten corrigeren of verwijderen. Voor inzage in genoemde informatie of wijziging of verwijdering van de gegevens van de klant, kan de klant contact opnemen met Porta Deuren.

 1. Wijzigingen

  1. Porta Deuren behoudt zich het recht voor om eenzijdig wijzigingen aan te brengen in dit privacy statement. De gewijzigde privacy statement wordt op de website geplaatst. Porta Deuren raadt de klant aan om regelmatig het privacy statement te controleren.

 1. Contact

  1. Voor vragen over dit privacy statement en/of over de verwerking van persoonsgegevens door Porta Deuren kan de klant via de volgende contactgegevens contact met Porta Deuren opnemen:

Porta Deuren

Waterstraat 3

1271 RP Huizen

Tel: 035-2600043

E-mail: info@portadeuren.nl

Via het contactformulier op de website